Slechts hij die iets maakt waarvan hij bezeten is kan waardevol werk maken

Dit verwoordt mijn passie voor architectuur. Architectuur is geen doel op zich, maar een middel tot menselijke evolutie. In samenspraak en in de juiste context verbeelding omzetten in materie.

een glimp